Γιώργος Ζερβάκης - Απ΄την νέα φωτογράφηση που έγινε στην Χαλκίδα στις 24/02/2010